برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398
کد 10172

کارگاه های اخلاق پزشکی

برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق پزشکی" ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)
ضرورت شرکت دانشجویان در کارگاههای کلیات اخلاق در نشر و پژوهش
با توجه به ضرورت شرکت دستیاران تخصصی، دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای و تحصیلات تکمیلی در کارگاههای کلیات اخلاق در نشر و پژوهش تا 21 اسفند ماه 1398، به اطلاع می‌رساند که مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه از تاریخ 29 دی ماه سال جاری کارگاههای مذکور را به صورت متوالی طی روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت 8:30 تا 14 برای دانشجویان ذینفع برگزار خواهد نمود. ضمناً برنامه کارگاهها و لینک ثبت نام در وب‌سایت مرکز RDCC فعال می‌باشد.
کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/10/29
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/2
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/11/6
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/13
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/16
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/11/20
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/23
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/11/27
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/30
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/12/4
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/12/7
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/12/11
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/12/14
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.

کارگاه "اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسین: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/12/21
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 23 دي 1398
  • توسط فریده نصیری
  • تعداد بازدید 167
  • تایید شده اقای ادهم
  • در 1398/10/23
  • ساعت 14:42
  • واحد ارجاع دهنده مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش