برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدید

بازدیدتیم بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان عجب شیر

مطالب/ بازدیدتیم بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان عجب شیر

                           
      بازدیدتیم بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان عجب شیر ارزیابی عملکرد شبکه بهداشت ودرمان عجب شیر توسط تیم مدیریت بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
چهارشنبه 22 آبان 1398
بازدید قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات ترافیک دانشگاه

مطالب/ بازدید قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات ترافیک دانشگاه

                           
      بازدید قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات ترافیک دانشگاه قائم مقام وزیر بهداشت از اقدامات انجام شده در مرکز تحقیقات ترافیک تبریز بازدید به عمل آوردند
يکشنبه 20 مرداد 1398