برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه

برگزاری کارگاه نرم افزار Stata توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش(RDCC) و پژوهشکده سالمندی

مطالب/ برگزاری کارگاه نرم افزار Stata توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش(RDCC) و پژوهشکده سالمندی

                           
      برگزاری کارگاه نرم افزار Stata توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش(RDCC) و پژوهشکده سالمندی  کارگاه نرم افزار Stata ویژه دانشجویان و اعضای هیات علمی نیمسال دوم 98.
دوشنبه 23 دي 1398
کارگاه انگلیسی برای اهداف آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کارگاه انگلیسی برای اهداف آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کارگاه انگلیسی برای اهداف آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزاری کارگاه ٌ انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):
سه شنبه 3 دي 1398
برگزاری کارگاه  " تقویم الکترونیک در مدیریت امور آموزشی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه " تقویم الکترونیک در مدیریت امور آموزشی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه  " تقویم الکترونیک در مدیریت امور آموزشی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): کارگاه ویژه اساتید و کارکنان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
شنبه 6 مهر 1398
برگزاری کارگاه  " تقویم الکترونیک در مدیریت امور آموزشی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه " تقویم الکترونیک در مدیریت امور آموزشی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه  " تقویم الکترونیک در مدیریت امور آموزشی" توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): کارگاه دانشجویی ویژه دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
شنبه 6 مهر 1398
برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق در مطالعات آزمایشگاهی"

مطالب/ برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق در مطالعات آزمایشگاهی"

                           
      برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق در مطالعات آزمایشگاهی" ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز (RDCC):
يکشنبه 20 مرداد 1398